Cod. 110-1061

Rocket Detreader

Features

Blades per set: 4