Cod. 110-1064

Rocket Detreader

Features

Blades per set: 4