Cod. 110-1066

Rocket Detreader

Features

Blades per set: 4