Cod. 110-1068

Rocket Detreader

Features

Blades per set: 5