Cod. 110-1071

Rocket Gemini

Features

Blades per set: 25