Cod. 140-359-49

Kit frese per metallo - modello EU

Caratteristiche

Modelli  Ø 3 mm,  Ø 4,5 mm,  Ø 6 mm,  Ø 8 mm,  Ø 10 mm